Med omtanke om de dina

För att försäkra dig om att dina närmaste ska få tillgång till viktiga dokument – såsom testamente, livförsäkring, gåvobrev, lagfart, samboavtal och äktenskapsförord – när de som bäst behöver det rekommenderar vi starkt att du fyller i Livsarkivet.

Har du önskemål inför din egen begravning, när det gäller musik, tal, ceremoni o s v – då är det i Livsarkivet du ska skriva ner dem.

När du fyllt i ditt Livsarkivet, förvarar vi det tills den dagen dina anhöriga behöver de viktiga svaren på alla de frågor som uppstår. Du kan också kontinuerligt uppdatera Livsarkivet allteftersom livssituationen förändras.

Välkommen att hämta och fylla i ditt exemplar av Livsarkiv hos oss på Ströms och Gustavssons Begravningsbyrå.. Du kan också välja att fylla i det direkt on-line på www.livsarkivet.se.