Gravsten

Som inspirationskälla inför valet av gravsten har vi tagit fram en skrift som heter ”Stenar berättar”. Att åstadkomma en sten som berättar en historia behöver varken vara en fråga om stor skaparkraft eller slöseri med pengar. Välkommen in och hämta ditt exemplar.

Innan en gravsten eller annat minnesmärke får resas på graven skall det godkännas av Kyrkogårdsförvaltningen.

Beroende på färg, form och material som väljs varierar uttrycket och varje gravsten är unik.

Placeringen av stenen på kyrkogården och valet av material påverkar hur stenen ser ut i olika väder och över tid. I slutänden är det upp er som kund att välja den sten som passar era önskemål bäst.